MIBA Banská Bystrica

Oficiálna stránka futsalového klubu MIBA Banská Bystrica
MIBA Banská Bystrica
www.mibabanskabystrica.sk

MIBA Banská Bystrica

14. kolo, Ut 5.4.2022 20:00

Futsal Team Levice 5
MIBA Banská Bystrica5

MIBA Banská Bystrica

18. kolo, Pi 4.2.2022 20:00

Futsal Team Komárno1
MIBA Banská Bystrica10

TNF Prievidza

17. kolo, Pi 28.1.2022 20:00

MIBA Banská Bystrica3
TNF Prievidza2

MIBA Banská Bystrica

16. kolo, Pi 21.1.2022 20:00

MŠK Mayerson Nové Zámk..5
MIBA Banská Bystrica5

Mimel Lučenec

15. kolo, Pi 14.1.2022 20:00

MIBA Banská Bystrica3
Mimel Lučenec6

4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava

13. kolo, Pi 10.12.2021 20:00

MIBA Banská Bystrica6
4FSC FTVŠ Prírodovedec..1

ŠK Makroteam Žilina

12. kolo, Pi 3.12.2021 20:00

MIBA Banská Bystrica3
ŠK Makroteam Žilina0

MIBA Banská Bystrica

11. kolo, Pi 26.11.2021 20:00

Pinerola 1994 FUTSAL A..5
MIBA Banská Bystrica3

Podpor Pohyb Košice

10. kolo, Pi 19.11.2021 20:00

MIBA Banská Bystrica3
Podpor Pohyb Košice2

Futsal Team Komárno

9. kolo, Pi 12.11.2021 20:00

MIBA Banská Bystrica5
Futsal Team Komárno4

Vyjadrenie ku komuniké a k rozhodnutiu Exekutívy Slovenského futsalu

Vyjadrenie ku komuniké a k rozhodnutiu Exekutívy Slovenského futsalu

Vážená futsalová a aj celá športová verejnosť!

 

V uplynulých dňoch v rôznych médiách a aj na sociálnych sieťach veľkú pozornosť vyvolali udalosti, ktoré sa stali v závere stretnutia Niké Futsal Extraligy medzi MIBA Banská Bystrica a MIMEL Lučenec a aj následne po ukončení tohto stretnutia.

 

Keďže sa k týmto udalostiam verejne (niekoľkokrát) vyjadrila Exekutíva Slovenského futsalu a aj náš súper MIMEL Lučenec, dovoľte, aby sme sa vyjadrili aj my a prezentovali vám náš pohľad na celú vzniknutú situáciu.

 

Hneď na úvod chceme veľmi jasne deklarovať, že naše vyjadrenie neznamená, že chceme Lučenec poraziť inak ako na hracej ploche. Rešpektujeme silu súpera a uznávame jeho kvality, ktoré už niekoľko rokov potvrdzuje na slovenských palubovkách. Znepokojení sme ale rozhodnutiami orgánu, ktorý má dbať na dodržiavanie pravidiel a starať sa o rozvoj slovenského futsalu, ktorý aj napriek čiastočným úspechom na reprezentačnej úrovni na klubovej a ligovej úrovni stále upadá. Podľa nášho názoru je stanovisko Exekutívy Slovenského futbalu (a aj následná Úradná správa č.27-2022/2023) zavádzajúce a obsahuje nepravdivé a účelové informácie a výklad pravidiel.

 

Je už všeobecne známe, že za priebežného stavu 7:7 štyri sekundy pred koncom hracej doby zahrával Lučenec autový kop, nám sa podarilo loptu získať a tesne pred záverom stretnutia Marián Hudek poslal loptu z vlastnej polovice smerom na bránku súpera. Zaznel klaksón a lopta bola v sieti. Rozhodcovia sa stretli na súperovej polovici a po krátkej porade hlavný rozhodca gól UZNAL. Stav stretnutia tak bol 8:7 v náš prospech. Stretnutie bolo ukončené a obe mužstvá sa začali v strede hracej plochy zdraviť navzájom a aj s rozhodcami.

 

Napriek tomu, že zo stretnutí futsalovej Extraligy sa robí videozáznam, rozhodcovia nemajú možnosť preskúmať herné situácie na videu a následne sa rozhodnúť. Musia sa rozhodnúť len a len na základe svojich názorov a pocitov. V tomto prípade (hlavný) rozhodca gól uznal.

 

Z tohto stretnutia sú dve videá. Na videu Niké TV, ktoré je verejne dostupné, nie je vidieť, kde je lopta v momente zaznenia klaksónu. Na videu, ktoré robila naša videotechnička, je vidieť, že v momente zaznenia klaksónu je lopta ešte niekoľko metrov pred bránkovou čiarou. Po vzhliadnutí tohto videa priznávame, že lopta prešla za bránkovú čiaru až po zaznení klaksónu a v zmysle pravidiel gól uznaný nemal byť (Pravidlá futsalu čl.7.2.). Áno, z videa je to jasné, v reálnej situácii počas stretnutia to také jasné nebolo. A ešte raz opakujeme, že rozhodcovia situáciu posúdiť z videa nemohli a (hlavný) rozhodca gól uznal. Ak by sme niečo chceli tajiť, tak (aj s rizikom nejakého trestu) by sme toto video riadiacemu orgánu neposkytli, veď s trochou nadsádzky sa dá povedať, že ľahšie získate peniaze na pokutu ako body v zápase proti Lučencu... My sme ale toto video riadiacemu orgánu poskytli... Na oboch videách je vidieť, že rozhodca po porade s druhým rozhodcom gól UZNAL, stretnutie bolo ukončené a aktéri stretnutia sa vzájomne zdravia. Stále platilo, že gól platil. Stále platil stav 8:7.

 

Exekutíva Slovenského futsalu vo svojom stanovisku zo dňa 26.1.2023 uvádza, že: „...sa vážne zaoberala vzniknutou zmätočnou hernou situáciou v stretnutí 13. kola NIKÉ FUTSAL EXTRALIGY MIBA Banská Bystrica-MIMEL Lučenec, ktorá v tomto stretnutí nastala práve v momente záveru stretnutia a niekoľko minút po ňom (uznanie gólu na 8:7 dosiahnutého po zvukovej signalizácii, ktoré jasne preukázalo dokazovacie video o ukončení stretnutia a nadväzné odvolanie rozhodnutia rozhodcom)... Po analýze týchto skutočností dospela ŠTK k rozhodnutiu, že gól na 8:7 bol dosiahnutý až po zvukovom signáli o konci zápasu, teda neregulérnym spôsobom a v rozpore s pravidlom 7, bod 2 FIFA Pravidiel futsalu. Konečným a platným výsledkom stretnutia je stav 7:7... Na druhej strane, keďže pravidlá futsalu nestanovujú rozhodcom nijakú povinnú vizuálnu signalizáciu odvolania uznaného gólu (ako je tomu napr. v hokeji), rozhodcovia gól odvolali z dôvodu jeho dosiahnutia po uplynutí hracieho času (Pravidlo 7.2. Pravidiel futsalu) ešte na hracej ploche a spolu s verbálnym odkomunikovaním obom mužstvám deklarovali, že stretnutie je tým pádom ukončené.“

 

Takže Exekutíva samotná uznáva, že rozhodca najskôr gól uznal. Pravidlá futsalu nestanovujú rozhodcom nijakú povinnú vizuálnu signalizáciu ukončenia stretnutia, pretože podľa Pravidiel futsalu (Pravidlo 7.2.): „Časomerač signalizuje koniec každého 20-minútového polčasu (predĺženia) pomocou akustického signálu. Polčas skončí, keď zaznie zvukový signál, aj keď rozhodcovia nesignalizujú koniec polčasu akustickým signálom píšťalkou.“ A ďalšie z Pravidiel futsalu - článok 5.2.: „Rozhodnutie rozhodcov o skutočnostiach súvisiacich s hrou sú konečné vrátane platnosti či neplatnosti gólu a konečného výsledku stretnutia. Rozhodca nesmie zmeniť spôsob nadviazania na hru, ak si uvedomí, že je nesprávne, alebo na základe oznámenia, prípadne po informácii od iného rozhodcu, pokiaľ hra už bola znova začatá, alebo rozhodca signalizoval koniec prvého alebo druhého polčasu, vrátane predĺženého hracieho času, alebo opustil hraciu plochu, alebo v čase, keď časomerač signalizoval akustickým signálom alebo bol zápas prerušený... V prípadoch rozdielnych rozhodnutí pri signalizácii priestupku medzi rozhodcom a druhým rozhodcom platí vždy rozhodnutie rozhodcu.

 

A teraz späť k záveru stretnutia... (hlavný) rozhodca gól uznal. Podľa vyššie uvedených Pravidiel, ak by aj druhý rozhodca (asistent) nesúhlasil či mal na situáciu iný názor, platí rozhodnutie (hlavného) rozhodcu. Na korekciu svojho rozhodnutia rozhodcovia podľa Pravidiel futsalu tým pádom už nemali k dispozícii žiadny čas, nie že ešte po stretnutí sa musia poradiť. Spravili rozhodnutie, hlavný rozhodca gól uznal a stretnutie už bolo ukončené. Pravidlá nepripúšťajú žiadnu dodatočnú korekciu rozhodnutia rozhodcov... Ani na hracej ploche po stretnutí, ani v šatni rozhodcov... A to aj napriek tomu, že po reklamácii trénera a hráčov MIMEL Lučenec sa rozhodcovia (údajne) vyjadrili, že sa musia ešte poradiť - ale podľa vyššie uvedeného to už malo byť pasé... gól bol uznaný, stretnutie bolo ukončené a tak už žiadne zmeny v rozhodnutiach rozhodcov neboli prípustné...

 

Exekutíva vo svojom stanovisku ešte píše: „...rozhodca správne neuznal ôsmy gól mužstva MIBA Banská Bystrica, nakoľko bol dosiahnutý po uplynutí hracej doby, pričom boli splnené všetky podmienky stanovené Pravidlami futsalu a ostatnými normami SF na to, aby rozhodca mohol zmeniť svoje pôvodne nesprávne rozhodnutie.“ Ale v Pravidlách futsalu sa nikde nespomínajú také podmienky a možnosti, pri splnení ktorých môže rozhodca zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie. Dokonca je to v Pravidlách zakázané!!!

 

Aby  sme to zhrnuli... nejde nám o to, aby sme porazili Lučenec za zeleným stolom. Ak by rozhodcovia gól bezprostredne po jeho dosiahnutí neuznali a stretnutie by skončilo 7:7, naša radosť by bola (takmer) rovnaká ako bola po uznaní gólu. Veď aj ten bod bol pre nás skvelý, najmä po tom ako sme prehrávali 1:5 či 2:6 a náš súper by bol rovnako sklamaný. Ide nám o tom, aby pravidlá, ktoré sú dané vopred, platili vždy a všade pre všetkých rovnako. Poznáme veľa prípadov, keď chyba rozhodcov mala vplyv na konečný výsledok stretnutia, ale nikdy dodatočne rozhodcovia nemenili svoje rozhodnutia a konečný výsledok. V prípade vyhodnotenej a potvrdenej chyby rozhodcov to príslušná komisia disciplinárne vyriešila, ale výsledok stretnutia vždy zostal v platnosti. A tak to malo byť aj v tomto prípade.

 

Podľa nášho názoru Exekutíva Slovenského futsalu a jeho komisie, ktoré rozhodovali o tom stretnutí, porušili princípy právnej istoty a predvídateľnosti, ktoré sú zakotvené aj v Stanovách o.z. Slovenský futsal, keď  "každý sa môže spoliehať na to, že v podobnej veci bude rozhodnuté podobne a v rôznej veci rôzne". Zároveň odkazujú na neexistujúce pravidlá a predpisy, pričom tie jestvujúce do úvahy neberú. Na základe toho sme sa rozhodli voči ich rozhodnutiu odvolať. Ešte raz opakujeme – naše kroky nesmerujú proti MIMEL Lučenec ani proti rozhodcom stretnutia, dôležité pre nás je, aby schválené pravidlá platili pre všetkých vždy a všade rovnako, vrátane riadiacich orgánov.

 

A úplne na záver. Riadiacemu orgánu sme poskytli aj naše video zo stretnutia. Toto video bolo vyhodnotené ako dôkazné a neúplné a tak sme dostali ešte aj pokutu vo výške 300,- €. Uznávame, že v závere bolo ukončené skôr ako obe mužstvá opustili hraciu plochu. Bola to naša chyba, viackrát sa to už nestane. Na druhej strane – záver stretnutia tam zachytený bol, vrátane signalizácie rozhodcu stretnutia.

 

Diskusia

Tabuľka

1. Mimel Lučenec 18 166:28 54
2. Podpor Pohyb Košice 18 100:51 37
3. MIBA Banská Bystrica 18 87:56 37
4. TNF Prievidza 18 91:71 30
5. Futsal Team Levice 18 57:63 23
6. Pinerola 1994 FUTSAL.. 18 55:76 22
7. 4FSC FTVŠ.. 18 47:102 20
8. MŠK Mayerson Nové Zámky 18 53:78 16
9. ŠK Makroteam Žilina 18 58:95 16
10. Futsal Team Komárno 18 53:147 5

Kompletná tabuľka

Strelci tímu

24 gólov

Marek Belaník

13 gólov

Filip Rafanides

11 gólov

Matúš Kyjovský

9 gólov

Michal Čief

9 gólov

Marián Hudek

9 gólov

Patrik Krištofík

Najbližšie narodeniny

24.07.2024 Adrián Šimo (20)
03.08.2024 Milan Babjak (58)
11.08.2024 Michal Čief (32)
17.08.2024 Filip Kaľavský (31)
19.08.2024 Karol Praženica (21)
MIBA Tieniaca technika Lion car Geomad Mibacafe Pizza & Restaurant BCF
Stefe
Urpiner STK Nigol Zaares
Jozef Varga
Bison Sportwear Europa shopping center BBFM rádio Marek Odaloš Photography Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj TV ESO
Banská Bystrica - Európske mesto športu 2017
BBonline Priekopník MYnoviny

Počet návštev: 28835
Posledných 30 dní: 46 | Posledných 7 dní: 10 | Posledný deň: 1

© 2024 MIBA Banská Bystrica | Všetky práva vyhradené | futsalmiba@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz

Chcete zobraziť mobilnú verziu?

Áno Nie